16 Dec 2018


 

Lexmark WinWriter 400 Printer Driver

Company: Lexmark
Model: WinWriter 400
Operating System: Windows 3.1 (Note: might work with other versions of this os.)

Download

File: WW400.ZIP

Comments:

Lexmark WinWriter 400 Driver. Lexmark WinWriter 400 driver for Microsoft Windows 9x and Windows 3x

Operating Systems:

Windows 3.0, Windows 3.1, Windows 3.x, Windows 95, Windows 98

File Contents:
Length Date Time Name -------- ---- ---- ---- 2213 09-02-94 11:30 ww400/AUTODETC.IN_ 33901 12-14-93 14:19 ww400/COMMCTRL.DL_ 25424 12-14-93 14:03 ww400/CONFIG.JF_ 2077 09-02-94 11:30 ww400/COPYFILE.IN_ 5356 09-02-94 11:30 ww400/DIALOGS.IN_ 2784 09-02-94 11:30 ww400/FONT.IN_ 2623 12-14-93 13:57 ww400/FONTNAME.DL_ 6785 05-13-94 07:50 ww400/LEX01.38_ 41796 12-14-93 14:06 ww400/MSCOMSTF.DL_ 7773 12-14-93 14:06 ww400/MSCPYDIS.DL_ 1592 09-02-94 11:30 ww400/MSCPYDIS.IN_ 95406 08-22-94 09:14 ww400/MSCUISTF.DL_ 1957 09-02-94 11:30 ww400/MSDETECT.IN_ 15542 12-14-93 14:05 ww400/MSDETSTF.DL_ 41097 12-14-93 14:05 ww400/MSINSSTF.DL_ 8807 12-14-93 14:06 ww400/MSSHLSTF.DL_ 4156 12-14-93 14:06 ww400/MSUILSTF.DL_ 7040 12-14-93 14:03 ww400/NETWORKS.WRI 42368 12-14-93 14:19 ww400/PRINTMAN.EX_ 45782 12-14-93 14:19 ww400/PRINTMAN.HL_ 22656 08-31-94 12:02 ww400/README.WRI 25168 12-14-93 14:06 ww400/SETUP.EXE 149 12-14-93 14:05 ww400/SETUP.INI 3502 09-02-94 11:40 ww400/SETUP.IN_ 1236 04-07-94 12:20 ww400/SETUP.LST 6272 09-02-94 11:30 ww400/SETUP.MS_ 5580 09-02-94 11:30 ww400/SETUPAPI.IN_ 11372 12-14-93 14:05 ww400/SPEAKER.DR_ 3193 09-02-94 11:30 ww400/SYMBOL.IN_ 294 02-25-94 17:42 ww400/TESTPAGE.LS_ 3918 09-02-94 11:30 ww400/TESTPAGE.MS_ 1577 09-02-94 11:30 ww400/UPDINI.IN_ 6307 12-14-93 14:06 ww400/VER.DL_ 1402 08-16-94 10:23 ww400/VWPSCOMD.38_ 7710 08-16-94 10:23 ww400/WPSCOM.DL_ 5103 08-27-94 12:36 ww400/WPSLJVPD.38_ 158721 09-02-94 09:29 ww400/WPSLL.DR_ 288881 06-15-94 09:45 ww400/WPSLL.HL_ 21466 08-02-94 15:44 ww400/WPSLLHRE.DL_ 131619 08-22-94 09:04 ww400/WPSLLQP.DL_ 7543 12-14-93 14:05 ww400/_MSSETUP.EX_ 55369 12-14-93 14:05 ww400/_MSTEST.EX_ 260 06-04-97 17:34 ww400/RUNME.BAT 50796 01-25-94 16:56 ww400/ANTQUA.TT_ 50436 01-25-94 16:56 ww400/ANTQUAB.TT_ 48640 01-25-94 16:56 ww400/ANTQUABI.TT_ 47885 01-25-94 16:56 ww400/ANTQUAI.TT_ 47037 01-25-94 16:56 ww400/ARIALN.TT_ 46701 01-25-94 16:56 ww400/ARIALNB.TT_ 48647 01-25-94 16:56 ww400/ARIALNBI.TT_ 47489 01-25-94 16:56 ww400/ARIALNI.TT_ 53081 01-25-94 16:56 ww400/BOOKOSI.TT_ 53664 01-25-94 16:56 ww400/BOOKOS.TT_ 50816 01-25-94 16:56 ww400/BOOKOSB.TT_ 56075 01-25-94 16:56 ww400/BOOKOSBI.TT_ 38466 01-25-94 16:56 ww400/GOTHICB.TT_ 43378 01-25-94 16:56 ww400/GOTHIC.TT_ 40637 01-25-94 16:56 ww400/GOTHICBI.TT_ 44157 01-25-94 16:56 ww400/GOTHICI.TT_ 38649 01-25-94 16:56 ww400/LCALLIG.TT_ 37660 01-25-94 16:56 ww400/LTYPE.TT_ 34809 01-25-94 16:56 ww400/LTYPEB.TT_ 35519 01-25-94 16:56 ww400/LTYPEBO.TT_ 39752 01-25-94 16:56 ww400/LTYPEO.TT_ 54088 01-25-94 16:56 ww400/SCHLBK.TT_ 53967 01-25-94 16:56 ww400/SCHLBKBI.TT_ 53899 01-25-94 16:56 ww400/SCHLBKI.TT_ 55991 01-25-94 16:56 ww400/SCHLBKB.TT_ 45532 01-25-94 16:56 ww400/LBLACK.TT_ 48195 01-25-94 16:56 ww400/LBRITE.TT_ 44541 01-25-94 16:56 ww400/LBRITED.TT_ 48656 01-25-94 16:56 ww400/LBRITEDI.TT_ 48034 01-25-94 16:56 ww400/LBRITEI.TT_ 40612 01-25-94 16:56 ww400/LFAX.TT_ 45333 01-25-94 16:56 ww400/LFAXI.TT_ 41498 01-25-94 16:56 ww400/LFAXD.TT_ 48009 01-25-94 16:56 ww400/LFAXDI.TT_ 42809 01-25-94 16:56 ww400/LHANDW.TT_ 33395 01-25-94 16:56 ww400/LMATH1.TT_ 23556 01-25-94 16:56 ww400/LMATH2.TT_ 41714 01-25-94 16:56 ww400/LMATH3.TT_ 42806 01-25-94 16:56 ww400/LSANS.TT_ 38925 01-25-94 16:56 ww400/LSANSD.TT_ 44030 01-25-94 16:56 ww400/LSANSDI.TT_ 43174 01-25-94 16:56 ww400/LSANSI.TT_ 61995 01-25-94 16:56 ww400/MTSORTS.TT_ 51355 01-25-94 16:56 ww400/MTCORSVA.TT_ 13832 08-16-94 18:34 ww400/PADDPAP.WA_ 14049 08-16-94 18:34 ww400/PCOMMERR.WA_ 13761 08-16-94 18:34 ww400/PCOVER.WA_ 14746 08-16-94 18:34 ww400/PCART.WA_ 11522 08-16-94 18:34 ww400/PPAUSED.WA_ 11749 08-16-94 18:34 ww400/PRESUME.WA_ 10932 08-16-94 18:34 ww400/PSTARTED.WA_ 10487 08-16-94 18:34 ww400/PSTOPPED.WA_ 11137 08-16-94 18:34 ww400/PDONE.WA_ 9181 08-16-94 18:34 ww400/PERROR.WA_ 8943 08-17-94 17:08 ww400/PFEED.WA_ 8837 08-16-94 18:34 ww400/PJAM.WA_ 242 02-21-94 14:08 ww400/PTDOS.IC_ 11011 08-22-94 15:49 ww400/MAINDEF.HL_ 328 04-07-94 12:19 ww400/PRTUTIL.CF_ 203778 08-22-94 09:26 ww400/PTDOS.EX_ 363 05-13-94 11:22 ww400/PTW31.GR_ 2905 08-01-94 10:07 ww400/README.TX_ 3676 02-21-94 14:08 ww400/SOFTWARE.TX_ 647 05-13-94 11:21 ww400/TOOLKIT.BA_ 1846 08-31-94 16:35 ww400/WPS_DEF.PS_ 938 08-22-94 09:26 ww400/WPS_DIA.PS_ 1345 08-15-94 13:16 ww400/WPS_USR.PS_ 167 12-14-93 13:59 ww400/OEMSETUP.INF 5632 02-21-94 14:08 ww400/WINWRITE.DRV 128432 01-19-94 11:23 ww400/UNIDRV.DLL 42333 01-19-94 11:23 ww400/UNIDRV.HLP -------- ---- 3713004 114 files


Click here to go back to Lexmark list. 

Copyright and Terms of Use, © 2000- Printer-Drivers.com. All rights reserved.
Do not copy or redistribute in any form