12 Dec 2018


 

Hewlett Packard (HP) deskjet 500 Printer Driver

Company: Hewlett Packard (HP)
Model: deskjet 500
Operating System: Not Specified (Note: might work with other versions of this os.)

Download

File: 500.exe

Comments:

Hewlett Packard (HP) deskjet 500 Driver. original install disk
File Contents:
Length Date Time Name -------- ---- ---- ---- 7536 04-20-94 14:07 HPSETUP1.DLL 60032 04-20-94 14:04 HPSETUP.EXE 8396 04-20-94 13:53 HPSETUP.HLP 879 12-10-93 14:26 OEMSETUP.INF 3425 04-20-94 14:47 HPSETUP.INI 19415 04-11-94 15:38 README.TXT 52250 01-19-94 15:29 GILSHAD.TT_ 48541 01-17-94 17:26 GOUDY.TT_ 47864 01-17-94 17:26 GOUDYB.TT_ 46206 01-20-94 09:01 GOUDYI.TT_ 33557 11-22-93 15:10 GRAPHLT.TT_ 45782 10-01-92 03:11 PRINTMAN.HL_ 23022 04-20-94 12:38 HPVDJC.HL_ 4882 04-20-94 12:38 HPVC.HL_ 76575 04-15-94 17:32 HPVCM.HP_ 40083 01-17-94 17:26 CGPOSTER.TT_ 35987 11-22-93 15:10 GRAPHLTN.TT_ 42947 01-19-94 15:32 LUCASIT.TT_ 41128 01-19-94 15:34 LUCASR.TT_ 41761 11-11-93 15:42 MILES.TT_ 35682 11-22-93 15:10 PHYLLIS.TT_ 46222 01-17-94 17:31 SIGNETRO.TT_ 8397 04-20-94 13:08 HPVIOD.DL_ 13312 04-20-94 13:18 HPVIOL.DL_ 7143 04-20-94 13:00 HPVMON.DL_ 6064 04-20-94 13:12 HPVQPR.DL_ 7408 04-20-94 12:51 HPVRES.DL_ 18328 04-20-94 13:27 HPVUI.DL_ 2610 04-20-94 13:04 HPVUTL.DL_ 115634 04-20-94 13:51 DESKJETC.DR_ 27449 04-20-94 13:23 HPVCNFIG.EX_ 42301 10-30-92 00:00 PRINTMAN.EX_ 38038 01-19-94 15:27 ARIBL0.TT_ 37252 11-22-93 15:10 BEFRISKY.TT_ 33901 12-18-92 00:00 COMMCTRL.DL_ 14761 01-20-92 03:10 HPCOLOR.DL_ -------- ------- 1134770 36 files


Click here to go back to Hewlett Packard (HP) list. 

Copyright and Terms of Use, © 2000- Printer-Drivers.com. All rights reserved.
Do not copy or redistribute in any form